Khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật tập Unica – Edumall

Khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật tập Unica – Edumall Cấu trúc giải thuật là gì? Làm thế nào để học cấu trúc giải thuật miễn phí tại nhà?

Khóa học này cho phép các bạn học sinh, sinh viên có thể tự học online về cấu trúc dữ liệu và giải thuật miễn phí thông qua khóa học. 

Khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật tập Unica – Edumall

Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật tập unica - edumall

 

Giới thiệu khóa học

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(CTDL & GT) là sự kết hợp và áp dụng một hoặc nhiều cấu trúc dữ liệu nào đó vào một hoặc nhiều thuật toán nào đó để có được đầu ra mong muốn một cách tối ưu và tốt nhất khi dữ liệu có số lượng cực lớn.

Tại sao phải học cấu trúc dữ liệu và giải thuật?

Khi các ứng dụng ngày càng phức tạp và nhiều dữ liệu, có ba vấn đề phổ biến mà các ứng dụng phải đối mặt ngay bây giờ.

 • Tìm kiếm dữ liệu – Tìm kiếm một sản phẩm nào đó trong cả tỉ tỉ dữ liệu càng ngày càng lớn. Khi dữ liệu phát triển, tìm kiếm sẽ trở nên chậm hơn. Vì vậy cần CTDL & GT để nâng cao hiệu suất hơn.
 • Tốc độ bộ xử lý – Tốc độ bộ xử lý mặc dù rất cao nhưng sẽ bị giới hạn nếu dữ liệu tăng lên đến hàng tỷ dữ liệu.
 • Nhiều yêu cầu – Vì hàng nghìn người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu đồng thời trên một máy chủ web, ngay cả máy chủ nhanh cũng bị lỗi trong khi tìm kiếm dữ liệu.

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, cấu trúc dữ liệu ra đời để giải cứu. Dữ liệu có thể được tổ chức theo cấu trúc dữ liệu theo cách mà tất cả các mục có thể không được yêu cầu tìm kiếm và dữ liệu cần thiết có thể được tìm kiếm gần như ngay lập tức.

Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật tập unica - edumall

 

 

Có phải bạn đang:

– Học sinh, sinh viên, học viên muốn tự tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Bạn chưa biết gì về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, yêu thích lập trình ngôn ngữ C++ 

– Bạn cần một lộ trình học công nghệ thông tin online tại nhà đầy đủ, chi tiết  và bài bản từ người có kinh nghiệm thực chiến lâu năm trong nghề để hỗ trợ bạn trong quá trình học

Vậy thì bạn không nên bỏ qua khóa học “Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật” của giảng viên Trần Duy Thanh!

Khóa học “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật” có gì dành cho bạn?

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#…
 • Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++
 • Hàm và đệ quy
 • Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân
 • Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…
 • Danh sách liên kết: Đơn, đôi
 • Stack và Queue
 • Tree: Cây nhị phân tìm kiếm
 • Cơ bản về đánh giá giải thuật

Nội dung khóa học cụ thể:

Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Phần 2: Giải thuật đệ qui

Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

Xem thêm:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Adblock Detected

Trang website này đang chạy quảng cáo từ Google